Merkez Müdürünün Mesajı

Türkçe, gerek geniş bir coğrafyada konuşuluyor olması gerek Türkiye’deki eğitim ve iş olanaklarının artması gerekse devam eden göçler sebebiyle her geçen gün daha fazla insan tarafından tercih edilmekte ve öğrenilmektedir. Türkçenin öğretiminde, konuşulmasında ve yaygınlaşmasında rol oynamanın büyük bir sorumluluk olduğunun bilincindeyiz. TÜMER olarak, Türkçe öğrenmek isteyen herkese en verimli şekilde Türkçe öğretmek için özveriyle çalışıyor, öğrencilerimizin ülkelerinden ayrılıp Türkiye’de bulundukları zaman zarfında hem Türkçeyi en iyi şekilde öğrenmelerini hem de aile yakınlığı hissetmelerini istiyoruz.

TÜMER’de nitelikli akademik kadromuz, iletişim odaklı dil öğretim metodlarımız,  nitelikli ders materyallerimizin yanında geziler, sosyal etkinlikler, film ve kitap gruplarıyla öğrencilerimize Türkçeyi eğlenerek öğretiyoruz.

TÜMER olarak hedeflerimiz:

- Türkiye’de üniversite eğitimi alacak öğrencilerimizi, programlarına başladıklarında Türkçe akademik kaynakları ve dersleri takip edebilecek Türkçe seviyesine ulaştırmak

- Türkiye’de yaşamlarına devam edecek öğrencilerimizin sosyal hayata alışma süreçlerini kolaylaştırmak ve Türkçeyi günlük hayatlarında rahatlıkla kullanabilecekleri seviyeye ulaştırmak 

- Öğrencilerimizin iyi bir iş bulma ve başarılı bir kariyer sahibi olma noktasında Türkçe yeterliliğe sahip olmalarını sağlamak

- Öğrencilerimizin kendilerini rahatça ifade edebilmelerini sağlamak 

- Öğrencilerimize dil öğrenme süreçlerinde rehberlik etmek ve etkili bir şekilde okuyabilecekleri, yazabilecekleri, dinleyebilecekleri ve konuşabilecekleri yeterlik seviyesine ulaşmalarına yardımcı olmak

Hedeflerimizi gerçekleştirmemize özverili çalışmalarıyla katkıda bulunan akademik ve idari kadromuza teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum.

 

Dr. Ayşe ÇİPAN BÜYÜKCAM

TÜMER Müdürü