Türkiye’de çalışma hayatına başlayan ve kurumsal dili anlama ve pratik etme noktasında eksiklikleri olan çalışanlara yönelik hazırlanmış bu kursla e-posta yazma ve cevaplama, toplantıda not alma, sunum yapma gibi konular üzerinde durulmaktadır.

Ders süresi: 1 ay

Ders sıklığı: Haftada 3 gün

Ücret: 75$

Ders türü: Online - ZOOM