SINAVLAR

FSMVÜ TÜMER’e gelen öğrenciler A1 seviyesinde iseler direk kayıt işlemleri başlatılır. Belli bir seviyede Türkçe öğrenip belge almamış öğrenciler sözlü ve yazılı bir sınava tabi tutulur. Sınav hocalarımız tarafından değerlendirilir ve öğrencinin aldığı puana göre sınıfı belirlenir.

 

KUR BİTİRME SINAVI: TÜMER’de eğitim alan öğrencilerin kur bitiminde girdikleri sınavdır.

Sınavda başarılı olmak için öğrencinin okuma, dinleme, yazma ve okuma kısımlarının her birinden en az 15 puan alması gerekir.

Tek bir kısımdan 15 alamayan öğrenci tek kısımdan tekrar sınava girer. İki veya daha fazla kısımdan 15’in altında puan alan öğrenci kur tekrar sınavına girebilir.

 

TEKRAR KUR SINAVI: TÜMER’de kur bitirme sınavına giren ve sınavdan kalan öğrencilerin girebileceği bir sınavdır.

Kur tekrarı yapmak istemeyen ve kur bitirme sınavını geçemeyen öğrenciler her bir kısımdaki puanları 10’un altında değilse ve ortalamaları 50’den fazlaysa 2 hafta sınava çalışma süresi isteyerek kur bitirme sınavını tekrarlayabilirler.

İkinci kez yapılan kur bitirme sınavında da başarılı olamayan öğrenci mutlaka kur tekrarı yapar.

  • Sınav ücreti 350 TL’dir.